Оперативна програма иновиции и конкуретноспособност

Магазин Carpethouse се възползва от подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативни програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, изпълнена за преодоляване на недостига на ликвидност,настъпила в резултат от епидемичния взрив от Covid-19. Помощта е в размер на 10000 лв. , от които 8500лв европейско и 1500 лв. национално финансиране.

Други Евро проекти