Евро проекти

№ BG-RRP-3.006-0293 „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“

№ BG-RRP-3.006-0293 „Изграждане на нови фотоволтаи...

№ BG-RRP-3.006-0293 „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“
Оперативна програма иновиции и конкуретноспособност

Оперативна програма иновиции и конкуретноспособнос...

Магазин Carpethouse се възползва от подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативни програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020,...
№ BG-RRP-3.004-1995 - Технологична модернизация в предприятието

№ BG-RRP-3.004-1995 - Технологична модернизация в...

ВЕНИС 21 ООД стартира изпълнението на проект № BG-RRP-3.004-1995 Технологична модернизация в предприятието, финансиран по процедура Технологична модернизация....